Praktyczne informacje


Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r.

Od 1 stycznia 2010 r. ubezpieczone kobiety, które urodziły dziecko
lub które przyjęły dziecko na wychowanie będą miały możliwość opiekowania się dzieckiem przez dłuższy okres. Czytaj więcej »

Zakres świadczonych usług


 1. Usługowe prowadzenie rachunkowości przedsiębiorstw w każdym zakresie
  • pełna księgowość -księgi handlowe
  • zasady ogólne-książka przychodów i rozchodów
  • ryczałt - ewidencja przychodów

 2. Audytoring zaksięgowanych zdarzeń innych biur rachunkowych

 3. Doradztwo podatkowe

 4. Doradztwo i analizy ekonomiczno - finansowe

 5. Rozliczanie zobowiązań na rzecz Skarbu Państwa i ZUS

 6. Reprezentacja podatników i przedsiębiorców przed organami Skarbowymi

 7. obsługa kadrowa , płace oraz rozliczenia ZUS

 8. Prowadzenie dokumentacji kadrowej
  • administrowanie teczkami osobowymi
  • przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, zmianami warunków zatrudnienia i innych wymaganych przepisami Kodeksu Pracy
  • kontrola ważności okresowych badań lekarskich i szkoleń bhp oraz ewidencja urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji
  • prowadzenie rejestracji pracowników w ZUS
  • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
  • nadzór nad prowadzonymi przez Klienta rozliczeniami czasu pracy
  • sprawozdawczość dla GUS
  • przygotowywanie raportów kadrowych

 9. Płace
  • naliczanie wynagrodzeń
  • przygotowywanie przelewów wynagrodzeń, deklaracji do ZUS i US
  • sporządzanie i dostarczanie informacji, przeznaczonych dla pracowników, o wysokości wynagrodzenia, pobranych składkach na ubezpieczenia oraz zaliczkach na podatek dochodowy
  • przygotowywanie raportów dla potrzeb rachunkowości według wzoru uzgodnionego z Klientem
  • pełna obsługa umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych
  • sporządzanie deklaracji PFRON
  • rejestracja w ZUS pracowników Klienta

 10. Rejestracja firm w Urzędzie Skarbowym, GUS i ZUS

 11. Opracowanie zasad prowadzenia rachunkowości

 12. Doradztwo w dziedzinie organizacji i informatyzacji rachunkowości

 13. Rozliczenia podatkowe PIT-36 PIT-36 L , PIT -37 PIT -38 itp.

o nas | kontakt